Szegedi Rendészeti Szakgimnázium

Testületek

Minőségfejlesztési Bizottság

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskolán annak érdekében, hogy a szervezet működése hatékonyabb, gazdaságosabb, hatásosabb, társadalmilag elfogadottabb legyen, a szolgáltatás színvonala emelkedjen, és növelje az érdekelt felek megelégedettségét, 2008-ban új minőségfejlesztési rendszer került bevezetésre, az Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) alkalmazásával. A minőségfejlesztési tevékenység rendszerének kialakítását, szervezését és koordinálását, az ahhoz kapcsolódó szakmai információs tevékenység végzését a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolán a Minőségfejlesztési Bizottság látja el.

Tagok:
dr. Koczó Ferenc r. alezredes
Mezei Józsefné r. alezredes
Lázár Hajnalka ka.

Közalkalmazotti tanács

A közalkalmazotti tanács a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium oktatási intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állók által közvetlenül és titkosan választott testület. A közalkalmazotti jogviszonyban álló összes dolgozót képviseli. Alapvető feladata, hogy a közalkalmazottakat érintő döntések előkészítésénél megjelenítse a dolgozók véleményét, érdekeit.

Tagok:
Szurovecz Ernőné
Lázár Hajnalka
Kenéz Róbert

Intézményi szociális bizottság

Az önálló költségvetéssel rendelkező belügyi szerveknél az állománnyal kapcsolatos szociális és kegyeleti feladatok körültekintő végrehajtásának elősegítésére a szerv vezetője mellett, véleményező és javaslattevő jogkörrel szociális bizottság működik. A Szociális Bizottság tagjainak kétharmadát az érdekképviseleti szerv jelölése alapján, egyharmadát pedig saját hatáskörben a szerv vezetője nevezi ki.

Tagok:
Kozma András r. őrnagy
Gamszné Kondorosi Barbara
Horváth Andorné
Husztik Csabáné
Szurovecz Ernőné

Diákönkormányzat

A Diákönkormányzat a tanulók érdekvédelmi szervezete, amelynek célja, hogy képviselje a tanulók érdekeit és kapcsolatot tartson Iskolánk Vezetősége és a diákok között. Foglalkozik iskolai és szabadidős rendezvények szervezésével, lebonyolításával, mindent megtesz hogy az iskolában eltöltött idő hasznosan és kellemesen teljen.

Segítő tanár:
Husztik Csabáné

Lakásbizottság

Tagok:
dr. Koczó Ferenc r. alezredes
Albert Erzsébet
Tóth László r. alezredes
Kozári Edit
dr. Jánvári Anikó

Munkahelyi Esélyegyenlőségi Bizottság

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium Munkahelyi Esélyegyenlőségi Bizottságot működtet, amely figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi terv megvalósulását, javaslatot tesz a kedvezmények kibővítésére. A bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, munkáját a munkáltató által kinevezett esélyegyenlőségi referens segíti.

Tagok:
Lehoczki Andrea - esélyegyenlőségi referens
igazgatóhelyettesek
osztályvezetők
DÖK által delegált tanuló

Sportegyesület

SZEGEDI POLICE ACADEMY SPORT CLUB

6728 Szeged, Bajai út 14.

A Szegedi Police Acamedy Sport Club (P.A.S.C.) 1996-ban került bejegyzésre.
Adószám: 18458460-1-06 Email: voros.zoltan@anonym.hu Telefon: +36 302649013

A sportegyesület - közhasznú szervezetként - megalakulása óta folyamatosan működik.

Tagsága a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium tanulóiból dolgozóiból, valamint külső tagokból tevődik össze. Ennek megfelelően - az intézménnyel kötött megállapodás alapján -, ellátja az iskolai sportkör feladatait is.

Egyesületünk a szabadidő hasznos eltöltésén túl hozzájárul a minőségi sportolás lehetőségének biztosításához, az BM Tanintézeti, az BM Országos versenyeken, és egyéb rangos sporteseményeken való eredményes részvételhez. Ennek érdekében magas fokúan képzett szakemberek irányítják a szakosztályokban folyó munkát.

A rendszeres edzések, verseny-felkészítő programok, házi versenyek segítik a tehetséggondozást, valamint a felzárkóztatást a tanulók fizikai, önvédelmi jártasságának területén.

Természetesen a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium képzési rendszeréhez kapcsolódva nagy hangsúlyt fektetünk a rendőri önvédelem fejlesztésére.

Szakosztályok:

Folyamatosan várjuk a jelentkezőket szakosztályainkba!

Vörös Zoltán elnök


Sportegyesület letölthető dokumentumai:

PASC 2015. évi mérleg

PASC Alapszabály